ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง

เผยเเพร่เมื่อ 356 เข้าชม

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดำเนินการทวนผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต การประมง ณ ห้องประชุม AG106