5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่

เผยเเพร่เมื่อ 622 เข้าชม

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้นำแบบจำลองระบบอะควาโปนิค ร่วมงาน 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง จังหวัดสกลนคร ปี 2560 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดสกลนคร ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร