พิจารณารายการงบลงทุนค่าครุภัณฑ์

เผยเเพร่เมื่อ 441 เข้าชม

นางอุดมพร บุตรสุวรรณ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ หัวหน้างานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พิจารณารายการงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560