ปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

เผยเเพร่เมื่อ 500 เข้าชม

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดพิธีปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร เข้าร่วม และให้คำแนะนำแก่นักศึกษาใหม่ และในครั้งนี้คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้เชิญคุณบังอร ไชยเสนา มาบรรยายเกษตรพอเพียงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่นักศึกษาใหม่