ทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ของคณะเทคโนโลยี

เผยเเพร่เมื่อ 370 เข้าชม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ดำเนินการทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2559-2562 วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม AG106