ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์

เผยเเพร่เมื่อ 440 เข้าชม

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประการณ์ 1/2560 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (Ag109)