สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เผยเเพร่เมื่อ 494 เข้าชม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่ง ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560