คณะเทคโนโลยีการเกษตรรับการประเมินคุณภาพการศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ 635 เข้าชม

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดย รศ.วิรัตน์ พงษ์ศิริ  ผศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร และ รศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร