นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรทำบุญตักบาตรและพิธีไหว้ครู

เผยเเพร่เมื่อ 482 เข้าชม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 งานกิจการนักศึกษา สโมสรนักศึกษาจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีไหว้ครู เพื่อแสดงถึงความยกย่อง กตญํญญกตเวทีต่อครูอาจารย์ผู้ที่ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร