การจัดการความรู้ KM ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เผยเเพร่เมื่อ 567 เข้าชม

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ 2560 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ชุมพล ทรงวิชา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้เข้าร่วมกิจกรรมและจัดนิทรรศการ การจัดการความรู้ KM โดยในปีนี้ได้นำเสนอเรื่อง การเลี้ยงปลานิลแบบยั่งยืน (Sustainable tilapia farming)