ประชุมสามัญ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

เผยเเพร่เมื่อ 423 เข้าชม

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดประชุมสามัญ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม AG109