อบรมการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์

เผยเเพร่เมื่อ 425 เข้าชม

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดโครงการเพิ่มทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมบัณฑิตสัตวศาสตร์สู่การทำงานอย่างมืออาชีพ “อบรมการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์” ในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561