อบรมศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในศตวรรษที่ 21

เผยเเพร่เมื่อ 423 เข้าชม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดโครงการ อบรมศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในศตวรรษที่ 21  วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องสัตตบงกช อาคาร 11 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ