โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกจากปลานิล

เผยเเพร่เมื่อ 374 เข้าชม

เมื่อวันพุธ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกจากปลานิล ณ บ้านจอมแจ้ง ตำบลป้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดนครพนม