โครงการแข่งขันทักษะทางด้านสัตวศาสตร์ของนักศึกษาในระดับอาเซียน ครั้งที่ 3

เผยเเพร่เมื่อ 519 เข้าชม

ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 หลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันทางทักษะสัตวศาสตร์ของนักศึกษาในประเทศอาเซียน ครั้งที่ 3 และการแข่งขันทักษะเกษตรอาเซียน ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ศึกษาหนองระเวียง ตำบลหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้การปฏิบัติ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งจากการเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ นักศึกษาสัตวศาสตร์ได้คว้ารางวัลดังนี้
1. ชนะเลิศ ทักษะการคัดแยกขนาดไข่ไก่
2. รองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะคล้องและล้มโค
3. รองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะหนีบตัดเบอร์หูสุกร
4. ชมเชย ทักษะการรีดน้ำเชื้อไก่
5. ชมเชย ทักษะการคัดแยกเพศเป็ด
6. ชมเชย ทักษะการรีดนมโคเทียม