กองนโยบายและแผน ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เผยเเพร่เมื่อ 447 เข้าชม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ และให้แนวทางในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559