โครงการพัฒนาความปลอดภัยอาหาร ชุมชนบ้านเชิงดอย อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 593 เข้าชม

ในวันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเชิงดอย ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านเชิงดอย