โครงการค่าย “Food Science Volunteers” สานสายใยรักสู่น้อง จัดระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2559

เผยเเพร่เมื่อ 432 เข้าชม

ณ  โรงเรียนบ้านเชิงดอย  ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร  ผู้เข้าร่วม  นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  นักเรียนและครูบุคลากรโรงเรียนบ้านเชิงดอย