โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพที่พึงประสงค์

เผยเเพร่เมื่อ 615 เข้าชม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพที่พึงประสงค์ ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 จัดโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ ห้องประชุมใหญ่ (Ag109) คณะเทคโนโลยีการเกษตร