ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ได้รับทุนวิจัยจาก สกสว.

เผยเเพร่เมื่อ 428 เข้าชม

“ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดสรรผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”