คัดเลือกตัวแทนคณาจารย์ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการประจำคณะฯ

เผยเเพร่เมื่อ 439 เข้าชม

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนคณาจารย์เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ (ทดแทนตำแหน่งว่าง) ขอแสดงความยินดีกับ อ.สพ.ญ.อโณทัย แพทย์กิจ ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้