เทคนิคการเขียนโครงการอย่างไร? ให้ได้รับการอนุมัติงบประมาณ

เผยเเพร่เมื่อ 485 เข้าชม

เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดโครงการ “เทคนิคการเขียนโครงการอย่างไร? ให้ได้รับการอนุมัติงบประมาณ” โดยที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์