ทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เผยเเพร่เมื่อ 355 เข้าชม

การทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม Ag 106 คณะเทคโนโลยีการเกษตร