หัวข้อข่าว

อว.สร้างาน เฟส 2

รับสมัครนักศึกษา ป.ตรี (เพิ่มเติม)

การจัดหา

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างปฏิบัติงานสนับสนุนงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างปฏิบัติงานสนับสนุนงาน

สมัครงาน โครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สมัครงาน โครงการจ้างงาน

ขอแสดงความยินดี

COVID-19

# งานราชการ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2,569 อัตรา