หัวข้อข่าว

โครงการค่ายนวัตกรวิทยาศาสตร์การเกษตรรุ่นใหม่

BN ล้มโค

โครงการแข่งขันทักษะทางด้านสัตวศาสตร์ของนักศึกษาในระดับอาเซียน ครั้งที่ 3

โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกจากปลานิล

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ร่วมกันคัดเลือกรายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

# สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม รับสมัครเข้ารับราชการ วุฒิ ปวช. ขึ้นไป

# สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 86 อัตรา

# กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 12 อัตรา (รับสมัคร 2-20 ก.ค. 2561 )

โครงการค่ายนวัตกรวิทยาศาสตร์เกษตรรุ่นใหม่

อบรมการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์