ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

เผยเเพร่เมื่อ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขาที่เปิดสอนในคณะเทคโนโลยีการเกษตร อ่านเพิ่มเติม “ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร”

ติวสอบ ก.พ. 63 Online

เผยเเพร่เมื่อ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญศิษย์เก่า นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ติวสอบ ก.พ. 63 Online ดังนี้ อ่านเพิ่มเติม “ติวสอบ ก.พ. 63 Online”

ประกาศผลประกวดตราสัญลักษณ์ ๒๐ ปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เผยเเพร่เมื่อ

ตามที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ดำเนินการจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ครบรอบ 20 ปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร” ตามประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร อ่านเพิ่มเติม “ประกาศผลประกวดตราสัญลักษณ์ ๒๐ ปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร”

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 20 ปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เผยเเพร่เมื่อ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ครบรอบ 20 ปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร” อ่านเพิ่มเติม “ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 20 ปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร”

สาขาวิชาสัตวศาสตร์เปิดอบรมโครงการ “การจัดการระบบสืบพันธุ์โค-กระบือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผสมติด”

เผยเเพร่เมื่อ

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการระบบสืบพันธุ์โค-กระบือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผสมติด” ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2562 ณ ฟาร์มสาธิต อ่านเพิ่มเติม “สาขาวิชาสัตวศาสตร์เปิดอบรมโครงการ “การจัดการระบบสืบพันธุ์โค-กระบือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผสมติด””

กิจกรรม World Egg Day 2018

เผยเเพร่เมื่อ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดเมนูอาหารจากไข่ “Happy Eggs Cooking Contest”  ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 5,000 บาท อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรม World Egg Day 2018”